۩.:فقط تنهایی:.۩

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی

عروسک کوکی

                  

  می توان با زیرکی تحقیر کرد

                              هر معمای شگفتی را

   می توان تنها به حل جدولی پرداخت

   می توان تنها به کشف پاسخی بیهوده،دل خوش ساخت

                                               پاسخی بیهوده،آری پنج یا شش حرف

   

 می توان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب

                                  حاصلی پیوسته یکسان داشت

   می توان چون آب در گودال خود خشکید

   می توان همچون عروسک های کوکی بود،با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید....

                                                                                           فروغ فرخ زاد

                

+ نوشته شده در  شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۹ساعت 12:42  توسط *♥تنها♥*  |